Styrelsen för DÅCTA har hand om föreningens angelägenheter och består av en ordförande och 2 – 8 andra styrelseledamöter, vars roller är internt utsedda om inte en styrelsemedlem väljs till en specifik position under höstmötet. Nedan hittar du nuvarande styrelse för 2022.

Freddy Suarez Rodriguez

Ordförande

Karolina Andersdotter

Vice ordförande

Catharina Walldén

Sekreterare

Ran Blumgrund

Emmanuel T. Kwaw

Khushal Naik

Veronika Badazhkova