Styrelsen för DÅCTA har hand om föreningens angelägenheter och består av en ordförande och 2 – 8 andra styrelseledamöter, vars roller är internt utsedda om inte en styrelsemedlem väljs till en specifik position under höstmötet. Styrelsens mål för detta år kan hittas i verksamhetsplanen 2023 (överenskommits under höstens möte). Nedan hittar du nuvarande styrelse för 2023.

Khushal Naik

Ordförande

Anni Eklund

Vice-Ordförande

Karla Schröter

Sekreterare

Sabina Nickull

Medlemssekreterare