Kommande evenemang 2022

  • Torsdag 6 september: Bokcirkel

Summer is a great time to catch up on your reading. This year you can join Dåcta and read the newly published anthology Critical Storytelling: Experiences of Power Abuse in Academia (available open access here )!We will meet up after the summer holidays on September the 6th at 18:30 and share and discuss our thoughts about the book at Arken-Bikupan. The book is an anthology so feel free to read as much or as little from it as you have time for.

  • Lördag 10 september: Kräftskiva

Den 10 september arrangerar Dåcta en kräftskiva för doktorander vid Åbo Akademi. Kräftskivan äger rum i Arken. Sista anmälningsdag har passerat.

  • Fredag 16 september: Informationstillfälle för nya doktorander + AW med Dåcta

Forskningsservice ger aktuell information och representanter från HR ger allmän information om anställning som doktorand. Tillfället hålls på engelska. Mera information om alla kurser och anmälan via ÅA:s kurskatalog. Dåcta ordnar afterwork 16.9.2022 kl. 16-17. För mera information följ ”doktorandforeningen” på Instagram eller ”Doktorandföreningen DÅCTA” på Facebook.

  • Onsdag 21 september: Brädspelskväll
  • Lördag 24 september: Grillkväll

  • Torsdag 15 oktober: Vandring med Dåcta

  • Onsdag 26 oktober: Pizza- och vinkväll

  • Lördag 19 november: Doktorandmiddag

Dåcta arrangerar vår andra doktorandmiddag på Restaurang Kåren den 19 november 2022. Detta är årets största doktorandfest så se till att markera denna händelse i era kalendrar!

  • Onsdag 23 november: Dåcta:s höstmöte

Varje år ordnar Dåcta två ordinarie möten för alla föreningens medlemmar. På höstmötet väljs bland annat styrelse för nästkommande år, vi beslutar om medlemsavgift samt verksamhetsplan för kommande år.

Nyhetsbrev

Här kan du se alla nyhetsbrev som föreningen har publicerat.