DÅCTA, eller Doktorandföreningen vid Åbo Akademi – PhD Association at Åbo Akademi University, som det tvåspråkiga namnet lyder, ämnar vara ett gemensamt forum för alla doktorander vid Åbo Akademi universitet. Föreningen grundades i mars 2020, efter ett års bakgrundsarbete av av en grupp engagerade doktorander.

Vad är DÅCTA?

Föreningen välkomnar alla doktorander vid Åbo Akademi universitet som medlemmar, oavsett fakultet, språk, anställning, finansiering eller geografisk plats.

Läs mer om hur du kan bli medlem på Kom med sidan!

Målet med DÅCTA är att skapa en gemenskap för socialt och professionellt nätverkande mellan doktorander vid universitetet. Inom denna gemenskap kan doktorander lära känna varandra, dela kunskap och erfarenheter, diskutera praktiska frågor gällande doktorandarbete, lyfta fram ärenden och frågor angående arbetet som doktorand, utveckla personliga resurser och förbättra välmående och samlas kring aktuella teman och intressen.

Du kan se och ladda ner föreningens stadgar nedan.