Community Action är ett öppet forum som gör det möjligt för alla medlemmar i föreningen att få igång sina egna projekt eller evenemang. Syftet är att hjälpa till med medlemmarnas egna initiativ för aktiviteter och evenemang. Detta kan innefatta hjälp med marknadsföring, någon att diskutera idéer med, hjälp med att hitta platser, kontakta sponsorer eller ansökningar om medel för olika initiativ.

Nu ska vi få saker och rulla på!

Hör av dig med dina frågor och idéer till board@doktorandforeningen.fi