Doktorandföreningen (Dåcta) har sitt höstmöteonsdagen den 23 november 2022 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas som hybrid.
Du kan delta:

På mötet kommer vi att presentera föreningen, vår plan och budget för 2023, samt att välja en ny styrelse för 2023. Alla doktorander vid Åbo Akademi är välkomna till mötet, men endast medlemmar har rösträtt och kan bli invalda i styrelsen.

Om du vill vara med i styrelsen, förbered dig att presentera dig själv under mötet. Vi hoppas kunna välja en styrelse med medlemmar med olika bakgrund vad gäller disciplin, fakultet och geografi (Åbo och Vasa). Om det finns flera frivilliga till samma post avgörs valet via röstning (så vi behöver er alla med på mötet ;)).

Vi vill betona att styrelseposterna inte är förbestämda och att alla medlemmar fritt fram kan ställa upp i styrelsen. Det kommer även att finnas många lediga styrelseposter, eftersom man maximalt kan sitta två år i rad i styrelsen.

Tveka inte att kontakta nuvarande styrelsemedlemmar om du har några frågor om styrelseposterna och ansvarsområdena i styrelsen!