Workshop: Hur förbättrar jag min sömn?

Känner du någonsin att dina tankar snurrar så fort att det är omöjligt att somna? Kom med på Dåctas sömn-workshop!

Under workshoppen får vi lära oss mer om sömn och praktiska tips om hur man kan förbättra sin sömn. Workshoppen baseras på den evidensbaserade metoden kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) och ordnas av psykolog och doktorand Sabina Nickull.