Vårmöte 2022

Välkommen med på vårt vårmöte 2022! Varje år ordnar Dåcta två ordinarie möten för alla föreningens medlemmar. Nästa ordinariemöte kommer att äga rum den 25 maj kl. 17-18. På föredragningslistan står bland annat Dåctas årsredovisning för 2021, föreningens mål för 2022 och en summering av resultaten från Dåctas medlemsundersökning 2021. 

Zoomlänk: https://aboakademi.zoom.us/j/64670252271
Mötes-ID: 646 7025 2271